Citáty svätých

Kto nevie mlčať, toho nepriateľ ľahko premôže. (sv. Albert Veľký)

Keď čítame Sv. Písmo, Boh sa vracia poprehádzať sa v pozemskom raji. (sv. Ambrosius)

Sv. Písma neprikazujú nič okrem lásky. (sv. Augustín)

Miluj a potom môžeš konať, čo chceš. (sv. Augustín)

Byť kresťanom znamená: byť pútnikom až do príchodu do Otcovho domu. (sv. Augustín)

Mlčaním vytvárame základ pre slová. (sv. Bazil Veľký)

Zlo stojí nielen proti dobru, ale aj proti sebe samému. (sv. Bazil Veký)

Nikdy nezúfaj pred Božím milosrdenstvom. (sv. Benedikt z Nursie)

Všetka sila pochádza z mlčania. (sv. Bernard z Clairvaux)

Ak sa srdce nemodlí, potom sa jazyk márne namáha. (sv. Bernard zo Sieny)

Len toľko poznávame, koľko milujeme. Kto nemiluje, nič nevie. (sv. Bernard zo Sieny)

V najúchvatnejšej chvíli, keď kňaz hovorí ‚Hore srdcia, mali by sme mať srdcia hore u Boha, a nie dolu na zemi, v myšlienkach na pozemské veci. Kňaz sa vtedy zo všetkých síl usiluje zavrhnúť všetky starosti o tento život a mať srdce v nebi u milos Boha.                           (sv. Cyril Jeruzalemský)

Kto nečíta písmo, nepozná Krista. (sv. Hieronym)

Buď miluje všetkých rovnako, alebo nikoho. (sv. Hieronym)

Spáchať nejakú mrzkosť, je smrťou duše, ale zúfať je zostúpiť do pekla. (sv. Izidor zo Sevilly)

S ježišom žiť, za Ježiša umierať. (sv. Jakub)

Človek je tak stvorený, že ho dojíma, keď vidí, že ho niekto miluje a čoskoro on tiež miluje toho, kto ho prv miloval. Takto vzniká láska Božia v srdci človeka. Z poznanej lásky vzniká láska. (sv. Katarína Sienská)

Ak nedúfaš, nenájdeš to, čo presahuje tvoje nádeje. (sv. Klement Alexandríjsky)

Buďte stále veselé, pretože smútok je matkou vlažnosti. (sv. Mária Dominika Mazzarellová)

Pre nás svätosť spočíva v tom, že sme stále veselí. (sv. Dominik Sávio)

Čím viac poznáme ľudí, tým menej ich milujeme. S Bohom je to naopak: Čím viac ho poznaáme, tým viac ho milujeme.                            (sv. Ján Mária Vianney)

Keby som bol jednou nohou v nebi a bolo by mi povedané, aby som šiel znovu na zem, aby som tam obrátil jedného hriešnika, vrátil by som sa. (sv. Ján Mária Vianney)

 

 

 


Kontakt

Môj svet


 

"Kresťanský život nie je v tom, aby sme veľa premýšľali, ale aby sme sa milovali."

                                                                                                    (bl. Ján Pavol II.)


 

"Pán nás miluje väčšmi, ako sa milujeme my sami."

       (sv. Terézia z Avily)